Rugby in Roosendaal

Nieuws

Samenvatting Algemene Leden Vergadering

Beste leden en vrienden van Rugby Club RCC,

 

Met de laatste training van de senioren op vrijdag 10 juli zijn de laatste rugbyactiviteiten van het rugby seizoen 2019-20 daadwerkelijk geëindigd en is het zomerreces aangebroken. Eigenlijk geen echt rugby seizoen maar wel een die ons allen zal bij blijven en ook een die hopelijk op deze wijze niet meer terugkomt.

Want we hebben gezien en ervaren dat met het vrijgeven van de mogelijkheid om te trainen, velen weer blij waren om elkaar weer te zien, het veld in te gaan, het balletje weer rond te spelen en gaandeweg weer even dat fysieke contact aan te gaan dat het rugbyspel zo leuk maakt. Het was soms moeilijk wennen aan de regels wie wel en niet het terrein op mocht en om afstand te houden maar ook hier gold en geldt….al doende leert men. Maar zoals gezegd laten we hopen dat deze beperkingen verleden tijd zijn al zal het nooit helemaal hetzelfde zijn of worden.

Bestuurlijk hebben we het seizoen afgesloten met de ALV op 2 juli jl. Aanvankelijk leek het dat maar een zeer beperkt aantal leden deze fysiek zou kunnen bijwonen mede vanwege de beperkingen die waren gesteld (max 30 personen) maar met het vrijgeven van de corona-regels konden op 2 juli toch een groep van 37 leden of belangstellenden (op gepaste afstand) aanwezig zijn. 

Het was in ieder geval goed om te zien dat er een grote(re) belangstelling voor de ALV was. Dit mede wellicht ook omdat er een aantal noten moesten worden en werden gekraakt. Maar het is ook een signaal dat men begaan is met de club en daar gaat het toch om. 

Het is – ook voor ons als bestuur – altijd weer een bijeenkomst en een kunst om de balans te vinden tussen een formele opstelling of een wat lossere benadering ten aanzien van de regels en procedures en te ervaren wat door de leden wel en niet verwacht en gewaardeerd wordt.

Dit is echter ook afhankelijk en een kwestie van vertrouwen in het bestuur en de dingen die we doen. In ieder geval ervaren en leren wij tijdens deze maar ook voor een volgende ALV wat door de leden wel en niet verwacht en gewaardeerd wordt.

Ik wil hierbij wel benadrukken dat wat wij als bestuur ook doen en o.a. in de ALV presenteren dit wordt gedaan met het oog op en in het belang van de club en de leden.

Los van de – terechte- kritische noten die er waren, is het feit dat onze voorstellen door de meerderheid van aanwezige leden is aanvaard, een teken dat het vertrouwen er is en er een goede basis is om verder te gaan in de richting die we zijn ingeslagen en de wijze waarop we dit proberen in te vullen.

 Wat de inhoud van de ALV betreft en de voorstellen die daarin zijn gedaan, verwijs ik graag naar de bijlage bij deze brief met daarin de presentatie die door ons als bestuur in de ALV is gegeven (deze brief MET bijlage zal naar ieder afzonderlijk lid gemaild worden).

 

Paar opmerkingen wil ik hierbij al wel maken nl.:

  • Dat het goed is dat we de organisatie van de club hebben kunnen versterken door een paar open functies in het bestuur als wel in het technisch kader en in aantal (nieuwe) commissies hebben kunnen invullen. Voor wie welke functie vervult verwijs ik naar het organogram in de presentatie (organigram staat hieronder wel ingeplakt).
  • Dat ondanks een qua financiële resultaten – mede door Corona- tegenvallend jaar we een financieel gezonde club zijn en de weg omhoog is ingezet. De cijfers zijn tijdens de vergadering toegelicht. Vanwege de vertrouwelijkheid hiervan hebben we deze niet in bijgaande presentatie opgenomen. We zullen als bestuur voor een volgende ALV wel de cijfers eerder openbaar maken zodat leden die kunnen inzien en hierover desgewenst tijdens de ALV vragen kunnen stellen.
  • Als bestuur hebben wij in de vergadering een voorstel gedaan van wat wij zien als ‘de missie’ voor rugbyclub RCC en de doelstellingen voor niet alleen het komend rugby seizoen 2020-21 maar ook de jaren daarna tot 2024. Dit voorstel is eveneens terug te vinden in bijgaande presentatie. Aan u allen het verzoek dit door te nemen en eventuele vragen en/of opmerkingen aan ons als bestuur door te geven. We kunnen deze dan meenemen voor definitieve vaststelling van onze missie en doelstellingen in een volgende ledenbijeenkomst die we in september willen houden.
  • Tot slot willen wij er op wijzen dat de club niet alleen bestaat en kan groeien op basis van (nieuwe) leden maar op ook op basis van de vrijwilligers die hun tijd en hart hierin steken – waarvoor we dankbaar mogen en moeten zijn. Met de organisatie structuur die we hebben opgezet, is er zeker nog behoefte aan andere vrijwilligers die zich voor de verschillende commissies of op andere manier kunnen en willen inzetten voor de club. We willen daarom aan alle leden, vrienden en supporters van de club een oproep doen om zich bij bestuur of een van de commissieleden aan te melden om daar waar mogelijk te ondersteunen.  Al is het maar een kleine taak, alle hulp ook voor komend seizoen is meer dan welkom. 

Rest mij namens het bestuur u allen een hele goede vakantie toe te wensen. Geniet ervan, relax, rust uit, kom op krachten, laad de batterij weer op maar bovenal ‘stay safe’ zodat we elkaar in augustus met de start van het nieuwe rugbyseizoen in goede gezondheid weerzien en het nieuwe rugbyseizoen ingaan. Wij hebben er al zin in.

 

 Met ovale groet mede namens het bestuur,

Rob Bruinincx

 Voorzitter

 

Lid worden

Rugby Clinics

Teams

Sponsors

Deze website maakt gebruik van Cookies meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten